• Tue. Oct 3rd, 2023

قائمة الأساتذة

  • Home
  • قائمة الأساتذة

قائمة أساتذة القسم العام

القائمة الإسمية لأساتذة التعليم العالي

الرتبة

الإسم و اللقب

الرقم

أستاذة التعليم العالي

     YOUSFI Amel              يوسفي أمال

01

أستاذ التعليم العالي

DNIDNI Yahya            دنيدني يحي

02

القائمة الإسمية لأساتذة القسم محاضرين “أ”

الرتبة               الإسم و اللقب
الرقم

أستاذة محاضرة “أ”

YOUNSI   Hafida

يونسي  حفيظة

01

أستاذة محاضرة “أ”

DJALIL     Mounia

جليل مونية

02

أستاذ محاضر “أ”

GUEZLANE  Salima

قزلان سليمة

03

أستاذ محاضر “أ”

LAAREDJ     Samir

لعرج سمير

04

أستاذ محاضر “أ”

BELMADANI  Ali

بلمداني علي 05

أستاذة محاضرة “أ”

AISSA       Zahia

عيسى زهية

06

أستاذة محاضرة “أ”

REBHI TEBOUB    Fatma Zohra ربحي تبوب فاطمة الزهراء 07

أستاذة محاضرة “أ”

AMICHE  Wahiba

عميش وهيبة

08

أستاذ محاضر “أ”

BAOUNI  Khaled

بعوني خالد

09
أستاذ محاضر “أ” BOUTABBA   Mourad بوطبة مراد 10
أستاذ محاضر “أ” DAOUD   Brahim

داود إبراهيم

11
أستاذ محاضر “أ”

TRIA       Nouara

تريعة نوارة

12
أستاذة محاضرة “أ”

LOUKAL  Meriem

لوكال مريم

13
أستاذة محاضرة “أ”

TOUATI   Nacira

تواتي نصيرة

14

أستاذة محاضرة “أ”

GUEDDOUDJ    Hemama

قدوج حمامة

15

أستاذة محاضرة “أ”

BENAYAD Djalila

بن عياد جليلة

16
أستاذ محاضر “أ” FOURAR ELAIDI Djamel فورار العيدي جمال 17

أستاذ محاضر “أ”

MELATI Mammar

ملاتي معمر

18

أستاذ محاضر “أ”

BOUTABA  Mourad

بوطبة مراد

19

القائمة الإسمية لأساتذة القسم محاضرين “ب”

الرتبة

الإسم و اللقب

الرقم

أستاذة محاضرة “ب”

حبوش  وهيبة 01

أستاذ محاضر “ب”

بوحملة كوثر 02

أستاذ محاضر “ب”

أوصيف سعيد 03

أستاذة محاضرة “ب”

ربة صفية 04

أستاذة محاضرة “ب”

بوعبد الله سعدة 05

أستاذة محاضرة “ب”

بن سرية  سعاد

06

أستاذة محاضرة “ب”

سدرة  وسيلة

07

أستاذ محاضر “ب”

نشادي   عائشة

08

أستاذة محاضر ة”ب”

دبياش  سهيلة

09

أستاذة محاضر ة”ب”

ثلجون شميسة 10

أستاذة محاضرة  “ب”

حليمي  ربيعة 11

أستاذ محاضر “ب”

أحلوش زينب 12

أستاذة محاضرة “ب”

شمون علجية

14

أستاذة محاضرة “ب”

قرنان  فضيلة

15

أستاذة محاضرة “ب”

جمعة  حميدة

16

أستاذة محاضرة ب

بلمختار حسينة

17

أستاذة محاضرة “ب”

العرفي فاطمة

18

أستاذة محاضرة “ب”

زوبة سميرة

19

أستاذ محاضر “ب”

بدور محمد

20

أستاذة محاضرة”ب”

خربوش فوزية

21

أستاذ محاضر “ب”

بشاغة سعاد

22

القائمة الإسمية لأساتذة القسم مساعدين “أ” 

الرتبة

الإسم و اللقب

الرقم

أستاذ مساعد “أ”

بلحاج العربي

01

أستاذة مساعدة “أ”

أريس  نورة

02

أستاذ مساعد “أ”

قرفي  مراد

03

أستاذة مساعدة “أ”

شرفي صفية

04

أستاذ مساعد “أ”

شريفي عبد الغني

05
أستاذة مساعدة “أ”

مرجاوي نعيمة

06
أستاذة مساعدة “أ”

محديد  ليلى

07
أستاذ مساعد “أ”

جبار عبد الحميد

08
أستاذة مساعدة “أ”

مقطف خيرة

09

أستاذة مساعدة “أ”

بشار يسمينة 10

أستاذة مساعدة “أ”

بن طيب زهية 11

أستاذ مساعد “أ”

تيار موسى 12

أستاذة مساعدة “أ”

درابلة العمري سليم

14

أستاذة مساعدة “أ”

طحطات زهوة

15

أستاذ مساعد “أ”

سايحي محمد 16

أستاذة مساعدة “أ”

بولمرقة أمينة

17

أستاذة مساعدة “أ”

بر الله أمال

18

أستاذة مساعدة “أ”

واتيكي  شريفة

19

أستاذة مساعدة “أ”

سليماني  لامية

20

أستاذة مساعدة “أ”

أريس  نورة

21

أستاذ مساعد “أ”

قرفي  مراد

22

أستاذ مساعد “أ”

آسي نزيم

23

القائمة الإسمية لأساتذة القسم مساعدين “ب”

الرتبة

الإسم و اللقب

الرقم

أستاذ مساعد “ب”

عبد الغفور  معاد 01

أستاذ مساعد “ب”

زيوي خير الدين 02

أستاذة مساعدة “ب”

مالك سعدية

03

أستاذة مساعدة “ب”

تركماني نبيلة

04

القائمة الإسمية لأساتذة القسم بحكم المنصب الإداري

المنصب الإسم و اللقب
الرقم

رئيس قسم القانون العام

عباس فريد

01

نائب رئيس القسم

شريفي عبد الغني 02
نائب رئيس القسم المكلف بالبحث العلمي

بلحاج العربي

03

مسؤول تخصص ماستر

بوطبة مراد

04

مسؤول الشعبة

داود إبراهيم

05

رئيس اللجنة العلمية

لعرج سمير

06